Logo Psykring Taxandria

Arendonk - Baarle-Hertog - Beerse - Hoogstraten - Merksplas - Oud-Turnhout - Ravels - Rijkevorsel - Turnhout - Vosselaar

- Psychologen klinisch werkzaam als toegetreden lid met keuzemogelijkheid als effectief lid.
- Orthopedagogen klinisch werkzaam als toegetreden lid.
- Psychiaters of seksuologen als toegetreden lid.

Personen die geïnteresseerd zijn in onze kringwerking, maar die niet tot bovenstaande beroepsgroepen behoren, kunnen lid worden van onze kringwerking als geassocieerd lid, op voorwaarde dat ze werkzaam zijn in een beroep gerelateerd aan het klinische werkveld. Hun aanvraag dient steeds door het bestuur goedgekeurd te worden.

Bestuursleden en effectieve leden : klinische psychologen (lid VVKP): vormen de algemene vergadering en officiële vertegenwoordiging op overlegorganen
Toegetreden leden: klinische psychologen + andere beroepsgroepen: bepalen mee de inhoudelijke werking, echter geen officiële mandaten
Geassocieerde leden: behoren niet tot bovenstaande beroepsgroepen, deelname aan de bijeenkomsten, echter geen inspraak binnen de kringwerking

Mail het ingevulde inschrijvingsformulier naar psykringtaxandria@gmail.com
Stort indien van toepassing uw lidgeld op het rekeningnummer vermeld op het formulier
Inschrijvingsformulier downloaden

Voorzitter : Els Renders
Ondervoorzitter : Tamara De Brouwere
Penningmeester : Luc Bosmans
Secretaris : Katleen Van Bavel
Bestuurslid : Tinne Starckx