Logo Psykring Taxandria

Arendonk - Baarle-Hertog - Beerse - Hoogstraten - Merksplas - Oud-Turnhout - Ravels - Rijkevorsel - Turnhout - Vosselaar

Psykring Taxandria is een initiatief, dat ontstaan is vanuit de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). De oprichting van deze regionale kringen vormt een antwoord op de steeds grotere maatschappelijke noodzaak om ons als beroepsgroep te verenigen.
Psykring Taxandria maakt deel uit van het groeiende netwerk van psychologenkringen binnen Vlaanderen. Wij staan echter open voor alle klinisch werkzame psychologen in onze eerstelijnszone. Evenals voor andere actoren die actief zijn rond geestelijke gezondheidszorg in onze regio. ( Wie kan lid worden? )

Deze omvat volgende gemeentes : Turnhout, Hoogstraten, Beerse, Rijkevorsel, Ravels, Merksplas, Vosselaar, Oud-Turnhout, Arendonk, Baarle-Hertog.

Psychologen (en orthopedagogen) zijn door een gebrek aan wettelijk kader steeds een beetje de “vogelvrijen” geweest binnen de gezondheidszorg. Dit heeft ons enerzijds veel vrijheid gegeven, maar anderzijds ook veel nadelen met zich meegebracht. Zo werken velen van ons op een eiland en zijn we voor partners in de gezondheidszorg, voor elkaar en vaak ook voor onze cliënten een moeilijk vindbare groep met een onduidelijk aanbod. Het aanbod is heterogeen en het is voor velen een vraag waarvoor je best waar terecht kan.
Er is een duidelijke nood aan meer visibiliteit en aan meer transparantie van onze beroepsgroep. Daarnaast is er door alle veranderingen in het wettelijk kader ook nood aan een duidelijke vertegenwoordiging en aanspreekpunt op lokaal vlak.

Meerwaarde algemeen voor onze beroepsgroep:
- zichtbaarheid van psychologen voor andere zorgberoepen en cliënten
- gelijkwaardige positionering naast andere gezondheidszorgberoepen
- lokaal aanspreekpunt voor wetgever, beroepsverenigingen en gezondheidszorgpartners
- vertegenwoordiging in lokale overlegplatformen
- meer betrokkenheid en inspraak in de organisatie van de gezondheidszorg op lokaal niveau

Meerwaarde voor onze individuele leden:
- collega’s uit de regio leren kennen (expertise, aanbod, setting, doelgroep,…)
- eigen werking op de lokale sociale kaart zetten
- up-to-date blijven van de wettelijke evoluties binnen ons beroep
- meedenken en feedback geven op beleidsmatige dossiers
- mogelijkheid in te stappen in lokale projecten en samenwerkingsverbanden
- platform voor inter- en supervisie, lokale bijscholingsmogelijkheden

1. Vertegenwoordiging
- Lokale overlegplatformen
- Versterken van de positie bij andere gezondheidszorgberoepen
2. Netwerking
- samenwerking en overleg tussen psychologen onderling bevorderen
- mogelijkheden verkennen tot samenwerking met andere gezondheidszorgpartners
3. Deskundigheidsbevordering
- lokale intervisie/supervisie faciliteren
- faciliteren lokale bijscholingen
4. Signaalfunctie
- noden, knelpunten detecteren
- advies naar VVKP