Leden

Arendonk - Baarle-Hertog - Beerse - Hoogstraten - Merksplas - Oud-Turnhout - Ravels - Rijkevorsel - Turnhout - Vosselaar

Wie kan lid worden


 • masters in de (klinische) psychologie
 • aangesloten bij de psychologen commissie
 • klinisch werkzaam of als zelfstandige of in loondienst
 • alle leden nemen uit persoonlijk mandaat hun lidmaatschap op 

 

Soorten leden 


Bestuursleden

 • nemen deel aan de bestuursvergaderingen en bepalen mee beleid 
 • lid VVKP
 • stemrecht op de AV
 • vertegenwoordiging van de kring op overlegorganen
 • lidgeld: gratis (kring krijgt hiervoor 20 euro van VVKP)

Effectieve leden

 • lid van VVKP
 • stemrecht op de AV (of geven volmacht aan een aanwezig effectief lid) en hebben zo inspraak in de werking van de kring 
 • mogen mandaten opnemen naar vertegenwoordiging in regionale netwerken en overlegorganen 
 • lidgeld: gratis (kring krijgt hiervoor 20 euro van VVKP)


Geassocieerde leden

 • geen lid van VVKP
 • geen stemrecht op de AV
 • geen vertegenwoordiging van de kring
 • lidgeld 20 euroHoe lid worden

 • mail het ingevulde inschrijvingsformulier naar psykringtaxandria@gmail.com
 • stort indien van toepassing uw lidgeld op het rekeningnummer  vermeld op het formulier


Raad van bestuur


Voorzitter : Iris Van den Brande  

Ondervoorzitter : Tamara De Brouwere 

Penningmeester : Luc Bosmans a.i.

Secretaris : Anne Thijssen 

Bestuurslid : Tinne Starckx 

psykringtaxandria@gmail.com